FURUHEIM BILTRANSPORT AS

Vi utfører frakt av personbiler inntil 3.500kg innen for øst- og sørlandsområde

Flåten består i dag av 3 biltransport lastebiler

VI tar også i mot oppdrag for private

Vår base er Raset Industriområde i Skien

Kontakt info:

E: furuheim@motor-huset.no

T: 907 69 220